Skymning i skärgården

Psykoterapi

Jag arbetar både utifrån ett psykodynamiskt och ett kognitivt perspektiv, KBT.

Tillsammans hittar vi ett fokus och målsättning med den psykoterapeutiska samtalskontakten. Vi utforskar vad som hindrar dig att gå vidare och vilka ändringar som behövs för att nå ditt mål.

Min metod i det terapeutiska samtalet strävar efter att öka din förståelse för ditt handlande och hitta alternativa förhållningssätt. Hitta din egen kraft och styrka att använda i ditt fortsatta liv.

Vanliga problemställningar:

Psykoterapikontakten kan vara av följande slag: