Skymning i skärgården

Konsultation & Handledning

Jag erbjuder konsultation och handledning enskilt eller i grupp. Problemställningarna utgår vanligen från arbetssituationen.

Har uppdrag både inom offentlig och privat verksamhet. Stor erfarenhet av chefer som behöver en utomståendes professionella hjälp.

Det kan också handla om personlig vägledning och coaching.

Har genomgått Stockholms läns landstings utbildning i Konsultationsmetodik och har egen erfarenhet av chefskap.