Skymning i skärgården
Lisbeth Browaldh

Leg. psykoterapeut
Auktoriserad familjerådgivare
Socionom
Konsult/Handledare
Lisbeth Browaldh

Jag har arbetat med familjerådgivning och psykoterapi sedan 1981. Min teoretiska referensram är psykodynamisk teori, kognitiva teorier KBT, kristeori och familjeterapeutiska teorier. Kunskaper i utvecklingspsykologi, sexologi och familjerätt är också viktiga inslag i behandlingsarbetet.

Medlemskap i Riksföreningen PsykoterapiCentrum – endast för legitimerade psykoterapeuter www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se.

Auktorisation utfärdad av KFR – Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare www.kfr.nu.

Auktoriserad familjerådgivare av Stockholm, Nacka, Täby, Danderyd och Lidingö kommun.