Skymning i skärgården

Familjerådgivning – en väg genom krisen

Jag erbjuder parsamtal, familjesamtal och individualsamtal.
Att söka professionell hjälp under en livskris kan vara ett konstruktivt sätt att komma vidare.

Jag eftersträvar ett arbetssätt som bäst passar utifrån era presenterade problem och era önskemål. Mångfalden av problemställningar fordrar stor flexibilitet i val av metod och behandlingssätt. Jag verkar för positiva och kreativa problemlösningar och arbetar under sträng sekretess.

Vanliga problemställningar:

Jag har arbetat med familjerådgivning sedan 1981 och varit chef för Familjerådgivningen i Stockholms läns landsting. Anlitas som handledare för nyanställda familjerådgivare.

Reducerad avgift för boende i Stockholm, Nacka, Täby, Danderyd och Lidingö kommun.

Auktoriserad familjerådgivare av KFR – Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare
Legitimerad psykoterapeut – Medlem RPC Riksförbundet PsykoterapiCentrum
Socionom